tłumacz ukraiński

Firmy w bazie powiązane z usługą/produktem: tłumacz ukraiński.

Tłumaczalnia

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego Wanda Konior oferuje pisemne i ustne tłumaczenia dokumentów z ukraińskiego i rosyjskiego na polski – aktów urodzenia, małżeństwa, tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na polski czy tłumaczenia ukraińsko-rosyjskie.